W dniu 11 października 2011 r. w Sali Koncertowej im. K. Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

“Spójność pomiarów masy”

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele dziewiętnastu krajów reprezentujący narodowe instytuty metrologiczne, laboratoria wzorcujące oraz przemysł branży pomiarów masy.

Swoje referaty, dotyczące problematyki spójności pomiarowej, redefinicji jednostki miary masy kilograma, optymalizacji procesów wzorcowania oraz zagadnień z zakresu międzynarodowej współpracy w dziedzinie akredytacji laboratoriów wzorcujących wygłosili prelegenci z Niemiec, Austrii i Polski. Podczas konferencji, zaprezentowano również najnowsze rozwiązania w zakresie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach (komparatory i wzorce masy).

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że tego rodzaju spotkania w branży pomiarów masy są potrzebne i wszyscy wyrazili nadzieję na spotkanie się po raz kolejny.

Organizatorzy,
RADWAG Wagi Elektroniczne  oraz   HÄFNER Gewichte GmbH
serdecznie dziękują wszystkim przybyłym za udział w konferencji.

Galeria zdjęć